Vid frågor, kontakta oss via email: konvent@kodachi.se
eller Kodachicon på Facebook