Lagar och samhällsregler

 • Rökning sker endast på anvisad plats, utanför konventets/skolans område. Upprepad rökning på fel plats kan leda till avvisning*. Gäller även e-cigaretter.
 • Alkohol- och/eller drogpåverkade personer kommer att avvisas och relevanta myndigheter informeras om det inträffade.
 • Alkohol och droger är strikt förbjudet på området och innehav leder till avvisning* och eventuell polisanmälan.
 • Knivar och andra blank- och skarpvapen är strängt förbjudna enligt svensk lag. Se cosplay-regler för vad som gäller för rekvisita/props.
 • Alla former av stöld och olovligt tillträde till Kodachicon polisanmäls.
 • Vandalism tolereras inte. Vandalisering av Polhemskolans lokaler eller material kan leda till avvisning och polisanmälan, likaså vandalisering av konventets och föreningens ägodelar.
 • Våld och sexuella trakasserier kan leda till avvisning* samt polisanmälan.
 • Nödutgångar och brandgångar får absolut inte blockeras. Om brandgång eller nödutgång blockeras kommer föremålet/föremålen att flyttas eller avlägsnas av funktionärer.
 • Ingen öppen eld är tillåten på området. Detta gäller även tändare och ljus.
 • Vanliga riskfyllda allergener tillåts inte i lokalerna. Detta inkluderar bl.a. nötter och citrus. Aerosoler (hårspray, spray-deodorant) och parfym får inte sprayas inomhus. Undvik starkt parfymerade produkter, använd inte mer än nödvändigt.
 • Fotografera inte andra utan deras medgivande* och dela inte bilderna med andra (privat eller genom uppladdning på t.ex. internet) utan de fotograferades tillstånd.
 • Vid nödsituationer, ring 112 och tillkalla Trivselteamet. Det är bättre att flera personer ringer samtidigt än att alla väntar på att någon annan ska ringa.

Kodachicons ordningsregler

 • Respektera Kodachicons funktionärer och följ alltid deras instruktioner.
 • Kränkningar tolereras inte. Kontakta Trivselteamet om du eller någon i din närhet utsätts för eller drabbas av kränkningar. (läs mer om respektfullt bemötande under trivselregler)
 • Inga djur är välkomna på området. Undantag gäller för servicehundar i tjänst, mot uppvisat intyg.
 • Vi tar inte med oss möbler eller skrymmande föremål in på området. Undantag för cosplay kan göras så länge det inte utgör risker eller är i vägen för andra.
 • Kodachicons säkerhetsansvariga kan be att få kontrollera innehållet i din packning. Vid nekande kan du komma att avvisas* från området.
 • Sömn sker endast i våra sovsalar och måltider äts i matsalen eller utomhus, såvida inte undantag beviljats av konventets ledning.
 • Kodachicon tar inte ansvar för några personliga tillhörigheter som du förvarar i sovsalarna, garderoben eller någonstans på konventet. Våra lokaler är alltid bemannade (eller låsta) men vi kan inte erbjuda övervakning eller åta oss ansvar för inlämnade tillhörigheter.
 • Om du ser en fysisk konflikt, tillkalla Trivselteamet. Vid behov ring 112. OBS! Ge dig INTE in i konflikten själv!
 • Om brandlarmet går, lämna byggnaden DIREKT – inga omvägar för att hämta något. Ditt liv och säkerhet är viktigast. Vid utrymning av lokaler samlas alla på skolgården, exempelvis vid trapporna mot Trollebergsvägen (norra sidan av skolgården).

Kodachicons trivselregler

 • Håll rent och skräpa inte ner. Släng skräp i utplacerade soptunnor, om en soptunna är full använd en annan och meddela Kontoret eller byggnadens entré-funktionärer om soptunnan som behöver tömmas.
 • Vid spill och dylikt, vänligen torka upp efter dig. Om städmaterial behövs, vänd dig till närmaste funktionär eller till Kontoret så hjälper vi dig.

RESPEKTFULLT BEMÖTANDE: Visa respekt för alla, oavsett bakgrund. Grovt respektlöst beteende kan leda till avvisning*.

 • Använd ett vårdat och inkluderande språk, undvik grova svordomar, skällsord och negativt laddade ord och termer*. Beakta andras pronomen och tilltalsnamn*; fråga hellre än gissa om du är osäker på hur någon vill bli tilltalad.
 • Fysisk närkontakt kräver consent/medgivande. Håll ett respektfullt avstånd såvida du inte fått personens medgivande för närkontakt som t.ex. kramar. Cosplay is not consent!
 • Om någon ber dig att ändra eller anpassa ditt beteende, respektera och följ deras efterfrågan. Detta gäller tilltal, ordval, fysisk kontakt, kommunikation m.m.
 • Respektera och anpassa dig efter andras behov och begränsningar, t.ex. funktionsvariationer och allergier.
 • Be om tillstånd innan du rör vid andras ägodelar.
 • Fotografera inte andra* utan tillstånd – fråga först! Erbjud alltid att visa upp de bilder du tagit av den/de fotograferade, och ta bort bilder om de porträtterade ber om det. Ta inte kränkande bilder av andra.
 • Kodachicon har ett eget fotografteam som är tydligt klädda som funktionärer och arbetar för att kunna marknadsföra och kommunicera vad som händer på konventet. De följer samma principer men om något känns otryggt eller oklart får du gärna ta kontakt med dem eller trivselteamet.

SOVSALSREGLER: Vad som gäller i sovsalsbyggnaden och våra sovsalar. Endast de med sovsalsbiljetter ska ha tillgång till byggnaden och salarna. Byggnadens ingång är bemannad dygnet runt.

 • Sovsalar är till för att sova. Man sover inte någon annanstans på konventsområdet, och man är inte aktiv och social i sovsalarna. Huvudbyggnaden är öppen dygnet runt för de som vill vara uppe och umgås, så stör inte de som vill sova.
 • Alla ska bekvämt kunna lägga sig och sova utan att bli störda, oavsett tid på dygnet.
 • Klockan 22.00-07.00 ska det vara så tyst som möjligt i hela sovsalsbyggnaden.
 • Fyll i ditt namn på sovsalens namnlista. Listorna över vem som sover i vilken sal är en säkerhetsrutin, och listorna samlas in torsdag kväll/fredag morgon. Därefter finns de på Kontoret – om du byter sovsal, vänligen gå till kontoret och skriv in dig på rätt sal.
 • Mat, snacks och dryck (utöver vatten) är ej tillåtet i sovsalarna. Vatten är tillåtet.
 • Flytta inte på andras grejer. Om något behöver flyttas på, prata hellre med ägaren eller en funktionär som kan hjälpa dig.
 • Vi flyttar inte på möblerna i sovsalarna, varken inom eller mellan salar.
 • Rota inte i skolans möbler, vi äger ingenting i sovsalarna och ska lämna dem som de var när vi kom dit.
 • Ta inte upp mer yta än nödvändigt, alla i sovsalen ska få plats.
 • Nödutgångar och brandgångar får absolut inte blockeras; om de blockeras kommer funktionärer att flytta sakerna om du inte gör det själv. 
 • Notera maxantalet för varje sovsal, överskridande kommer att innebära att någon tvingas byta sovsal, detta av säkerhetsskäl.
 • Kom ihåg att packa dina grejer och tömma sovsalarna senast 10.00 på söndagen. Packning lämnas i anvisad sal över dagen.

Om du känner dig otrygg eller obekväm i sovsalen av någon anledning, kontakta våra funktionärer (ingången till sovsalsbyggnaden är alltid bemannad) så hjälper de dig.

OBS! Alla regler listade ovan (Lagar och samhällsregler, Kodachicons ordningsregler och Kodachicons Trivselregler) gäller även i sovsalar – alkohol, droger, nötter, vapen etc är STRÄNGT FÖRBJUDET och kan leda till avvisning*.Fotnoter (*)

Avvisning: med avvisning menas att tillträde till konventsområdet nekas. Innehavda biljetter (eller funktionärsband) görs ogiltiga och kan inte längre användas för inträde på konventet.

Fotografering: reglerna ovan gäller först och främst för porträttbilder och personer som är i fokus på bilden. Du behöver alltså inte få tillstånd från andra individer i omgivningen som kan hamna på bild så länge de tillhör bildkompositionens bakgrund.

Negativt laddade ord och termer: ord och ordval kan såra andra, även om det inte var menat på ett negativt sätt eller tolkas som negativt laddat av den som sade det. Det kan vara relaterat till identitet, ursprung, funktionsvariationer, politisk och/eller religiös åsikt, eller åsikter och livssyn i allmänhet. Om någon gör dig medveten om ett visst ordval som kan uppfattas som sårande är det viktigt att du tar till dig och undviker att använda ordet igen, speciellt i sammanhang med personen/personer som kan uppfatta det negativt.

Pronomen och tilltalsnamn: ens identitet är en viktig del av vem man är och det är viktigt att man får vara och bemötas som den man är. Att bli tilltalad och bemött som något man inte identifierar sig som kan bli jobbigt: försök att alltid använda det namn och de pronomen som personen själv använder, även om du tidigare har känt dem under ett annat namn och/eller pronomen.

pronomen = en ordklass, ordet är latin och betyder ”istället för namn”. Pronomen används istället för namn när man pratar om någon, t.ex. ”han står”, ”hon sitter”, ”hen vilar”. Det vanligaste är kvinnliga pronomen (hon/hennes) och manliga pronomen (han/honom) men vissa identifierar sig med mer könsneutrala pronomen som hen, den, eller dem/dom. Vilket pronomen man använder avgörs inte av hur du identifierar dem, utan hur personen i fråga identifierar sig själv.

Läs mer: Transformering – om pronomen
Transformering.se är resultatet av ett projekt av RFSL Ungdom. RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter och har många bra resurser.