Aktiviteter

Aktiviteter är kortare schemalagda event som endast sker vid ett antal tillfällen.

Nöjen

Nöjen är aktiviteter som har öppet i princip hela konventet.